Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Andrej Michňa - Rodinný dom parc. č. 5497/75

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Andrej Michňa - Rodinný dom parc. č. 5497/75

18. 11. 2020 13:05

 

Súbory / prílohy