Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Gálik parc.č. 5497/110

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Gálik parc.č. 5497/110

28. 7. 2020 11:32

 

Súbory / prílohy