Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Ing.Matúš Prikryl

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Ing.Matúš Prikryl

7. 10. 2019 14:45

 

Súbory / prílohy