Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Jaroslav Ritomský,Rodinný dom parc.č. 5497/91

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Jaroslav Ritomský,Rodinný dom parc.č. 5497/91

21. 5. 2020 8:28

 

Súbory / prílohy