Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Optima home s.r.o., rodinný dom parc. Č. 5497/130

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Optima home s.r.o., rodinný dom parc. Č. 5497/130

7. 2. 2020 9:50

 

Súbory / prílohy