Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Róbert Poor, rodinný dom parc. Č. 5496/116

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Róbert Poor, rodinný dom parc. Č. 5496/116

5. 2. 2020 10:35

 

Súbory / prílohy