Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Štefan Spodniak, rodinný dom parc. Č. 5496/109

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania Štefan Spodniak, rodinný dom parc. Č. 5496/109

5. 2. 2020 10:37

 

Súbory / prílohy