Oznámenie o začatí stavebného konania Lingus Real- SO 101 Úprava cesty I/61 pre dopravné napojenie ČSPH

Oznámenie o začatí stavebného konania Lingus Real- SO 101 Úprava cesty I/61 pre dopravné napojenie ČSPH

6. 11. 2019 9:43

 

Súbory / prílohy