Oznámenie o začatí stavebného konania / LUX WASH s.r.o

Stavebník, LUX WASH s.r.o., Námestie slovenského národného povstania 3, Trnava 917 01, v zastúpení Ballon Corporation, s.r.o., Potočná 27, 900 27 Bernolákovo podal dňa 17.10.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ Autoumyvárka” na pozemku parc. č. 5156/128 ( 5156/23) katastrálne územie Senec.

24. 11. 2022 8:41

 

Súbory / prílohy

Názov
Oznámenie