Oznámenie o začatí stavebného konania SO 02.1 Pripojenie na cestu I61 a rozšírenie miestnej komunikácie

Oznámenie o začatí stavebného konania SO 02.1 Pripojenie na cestu I61 a rozšírenie miestnej komunikácie

5.2.2018 13:00

 

Súbory / prílohy