Oznámenie o začatí stavebného konania / Stavebník GLP Senec3(Slovakia) s.r.o. / Logistické centrum Goodman Senec, Skladová hala C - stavebné úpravy

2. 4. 2024 12:30

 

Súbory / prílohy