Oznámenie o začatí stavebného konania /Stavebník HOPI Sk, s.r.o./Stavba Logistické centrum Goodman Senec hala A

Oznámenie o začatí stavebného konania /Stavebník HOPI Sk, s.r.o./Stavba Logistické centrum Goodman Senec hala A

 

10. 5. 2022 8:11

 

Súbory / prílohy