Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania DONAUCHEM s.r.o., DONAUCHEM centrum parc.č. 4579/21,24

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania DONAUCHEM s.r.o., DONAUCHEM centrum parc.č. 4579/21,24

17. 2. 2020 7:44

 

Súbory / prílohy