Oznámenie o začatí územného konania ver. Vyhláškou Orange Slovensko a.s. FTTH Senec rodinnédomy 1 ulíc Jánošíkova, Zemplínska, Gagarinova, Pri Striebornom jazere, Kalinčiakova, Oravská, Kysucká, Liptovská, Bratislavská, Svätoplukova

Oznámenie o začatí územného konania ver. Vyhláškou Orange Slovensko a.s. FTTH Senec rodinnédomy 1 ulíc Jánošíkova, Zemplínska, Gagarinova, Pri Striebornom jazere, Kalinčiakova, Oravská, Kysucká, Liptovská, Bratislavská, Svätoplukova

22. 2. 2021 10:18

 

Súbory / prílohy