Oznámenie o začatí územného konania ver. Vyhláškou Orange Slovensko a.s. FTTH Senec rodinnédomy 5.2 Hviezdoslavova, Vajanského, Priemyselná, Fándlyho, Chalupkova, A. Sládkoviča, Bélu Bartúka, Letná

Oznámenie o začatí územného konania ver. Vyhláškou Orange Slovensko a.s. FTTH Senec rodinnédomy 5.2 Hviezdoslavova, Vajanského, Priemyselná, Fándlyho, Chalupkova, A. Sládkoviča, Bélu Bartúka, Letná

22. 2. 2021 10:19

 

Súbory / prílohy