Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho konania parc.č. 5255/6, 5561, 5370/26, 3904

 

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a  nariadenie ústneho konania parc.č. 5255/6, 5561, 5370/26, 3904

30. 6. 2020 10:02

 

Súbory / prílohy