Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho konania parc.č.5537/78, 79,1,61,128, 5538/1,54,99

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho konania parc.č.5537/78, 79,1,61,128, 5538/1,54,99

30. 6. 2020 10:08

 

Súbory / prílohy