Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania Mgr. Vargová Andrea

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania Mgr. Vargová Andrea

10.1.2019 13:12

 

Súbory / prílohy