Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou Slovak Telekom Telekomunikačná sieť INS_FTTH_SC Senec 5.1 a 5.2

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou Slovak Telekom

11.9.2019 16:13

 

Súbory / prílohy