Oznámenie o začatí vodoprávneho konania ver. vyhláškou Cita Logistika, s.r.o. Obslužná komunikácia a IS Senec

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania ver. vyhláškou Cita Logistika, s.r.o. Obslužná komunikácia a IS Senec

12.4.2019 12:40

 

Súbory / prílohy