Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho konania Optima home s.r.o. 5497/114

Oznámenie o začatí zlúčeného  územného a stavebného konania a upustenie od ústneho konania Optima home s.r.o. 5497/114

15. 10. 2019 7:51

 

Súbory / prílohy