Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho konania Optima home s.r.o. 5497/118

Oznámenie o začatí zlúčeného  územného a stavebného konania a upustenie od ústneho konania Optima home s.r.o. 5497/118

15. 10. 2019 7:52

 

Súbory / prílohy