Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania/ Andrej Dobrucký, JUDr. /Chata parc.č.4779/49

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania/ Andrej Dobrucký, JUDr. /Chata parc.č.4779/49

 

10. 5. 2022 8:34

 

Súbory / prílohy