Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania Marek Leľo

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a  stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od  ústneho konania Marek Leľo

13.3.2019 15:42

 

Súbory / prílohy