Oznámenie o zahájení rekonštrukčných prác v ochrannom pásme NN vedenia, Slnečné jazerá

Západoslovenská distribučná, a.s. v zastúpení M - STAV servis s.r.o. oznamuje zahájenie rekonštrukčných pác na MO_NNV, Senec, Slnečné jazerá, výmena AIFe za IVV + výmena SIL za účelom rekonštrukcie exist. NN vzdušného vedenia v termíne od 11.11.2019 do 22.11.2019.

7. 11. 2019 8:47