Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Prístavba k existujúcemu objektu s.č. 4321 (predajné a servisné centrum návesov - DAF)"

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Prístavba k existujúcemu objektu s.č. 4321 (predajné a servisné centrum návesov - DAF)"

11. 9. 2020 13:08

 

Súbory / prílohy