Oznámenie o zmene sídla spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s.

 

Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a. s..; IČO: 35 949 473, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I - oddiel Sa vložka 4799/B, s pôvodným sídlom Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, zmenila k dňu 13.04.2019 svoju adresu sídla.

Nová adresa sídla spoločnosti je Sabinovská 16, 820 05 Bratislava.

Ostatné identifikačné údaje spoločnosti ostávajú nezmenené.

Pri akejkoľvek korešpondencii a fakturácii smerujúcej na našu spoločnosť je potrebné použiť novú adresu sídla.

15.5.2019 8:30