Oznámenie Verejné prerokovanie k správe o hodnotení strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 a návrhu strategického dokumentu

Oznámenie Verejné prerokovanie k správe o hodnotení strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 a návrhu strategického dokumentu

12.1.2018 8:36

 

Súbory / prílohy