Pandemický plán pre prípad pandémie v Slovenskej republike

Pandemický plán pre prípad pandémie v Slovenskej republike je dokument, ktorý určuje organizáciu prípravy Slovenskej republiky na pandémiu.

Pandemický plán vymedzuje úlohy Pandemickej komisie Vlády SR, ústredných orgánov štátnej správy, Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v príprave na pandémiu a v medzipandemickom období, modeluje predpokladané fázy vývoja pandémie.

Pandemický plán pre prípad pandémie v Slovenskej republike v plnom znení a tzv. Covid semafor nájdete v prílohe.

8. 9. 2020 11:00

 

Súbory / prílohy