Plánované prerušenie distribúcie elektriny Sokolská

 

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 07.12.2021 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 08:00 hod.  do 16:00 hod.: SOKOLSKÁ č. 2/PR, 6/D2

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

 

V nižšie uvedenom termíne bude z dôvodov plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme realizované prerušenie distribúcie elektriny pre Vaše miesto dodávky. Zároveň Vás upozorňujeme, že  prerušenie  distribúcie elektriny bude mať za následok nedodávku elektriny do Vášho miesta dodávky a preto Vás žiadame, aby ste urobili príslušné opatrenia slúžiace k zabráneniu vzniku škôd, nakoľko za prípadné vzniknuté škody a ušlý zisk z vyššie uvedeného dôvodu, držiteľ povolenia na prevádzku distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s., v zmysle § 31 ods.1 písm. e)  zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení nezodpovedá. Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Dátum a hodina začiatku: 07.12.2021 08:00 hod.

Dátum a predpokladaná hodina ukončenia: 07.12.2021 16:00 hod.

Ozn. miesta dodávky/EIC:                 24ZZS5263096000I
Adresa miesta dodávky:                    SOKOLSKÁ č. 10/VE, SENEC

 

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre Vaše miesto dodávky (naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete na: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk

V prípade nejasností kontaktujte: Jana Jánošová, tel.: +421-(0)2-50 61 31 61, jana.janosova@zsdis.sk

 

6. 12. 2021 9:47