Plánované prerušenie distribúcie elektriny Sokolská

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 19.01.2022 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 08:00:00 hod. do 16:00:00 hod.:
SOKOLSKÁ č. 2/PR,6/D2
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme. Ďakujeme za spoluprácu.

V nižšie uvedenom termíne bude z dôvodov plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme realizované prerušenie distribúcie elektriny pre Vaše miesto dodávky. Zároveň Vás upozorňujeme, že prerušenie distribúcie elektriny bude mať za následok nedodávku elektriny do Vášho miesta dodávky a preto Vás žiadame, aby ste urobili príslušné opatrenia slúžiace k zabráneniu vzniku škôd, nakoľko za prípadné vzniknuté škody a ušlý zisk z vyššie uvedeného dôvodu, držiteľ povolenia na prevádzku distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s., v zmysle § 31 ods.1 písm. e) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení nezodpovedá. Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.
Dátum a hodina začiatku: 19.01.2022 08:00:00 hod.
Dátum a predpokladaná hodina ukončenia: 19.01.2022 16:00:00 hod.
Ozn. miesta dodávky/EIC: Adresa miesta dodávky:
24ZZS5263096000I SOKOLSKÁ 10/VE, SENEC

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre Vaše miesto dodávky (naplánovaný termín, skrátenie,
zrušenie) nájdete na: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk.
V prípade nejasností kontaktujte: Jana Jánošová, tel.: 2-50 61 31 61, jana.janosova@zsdis.sk

6. 12. 2021 9:52