Ponuka práce - Obec Ivanka pri Dunaji - Pracovník verejnej zelene

Pracovná ponuka: Pracovník verejnej zelene

Miesto práce: Obec Ivanka pri Dunaji, práca v teréne

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, na dobu určitú 1 rok so skúšobnou dobou 3 mesiace,

s možnosťou zmeny na dobu neurčitú

Termín nástupu: ihneď

Mzdové podmienky (brutto): 800-1000 EUR/mesiac (možnosť dohody)

Informácie o pracovnom mieste: Náplň práce, právomoci a zodpovednosti (s rozdelením pre

viacerých pracovníkov):

- zabezpečovanie čistoty a poriadku v obci, kosenie v okolí komunikácií, v objektocha

priestoroch obce,

- pravidelné vyprázdňovanie smetných košov, zbieranie odpadkov v parkoch a jarkoch pri

komunikáciách, práca s drobnými mechanizmami pri zabezpečovaní čistoty a poriadku a

údržbe a tvorbe verejnej zelene, pravidelná údržba strojov a ich prídavných zariadení,

- úprava priestorov Mohyly M. R. Štefánika

- zimná údržba v objektoch a priestoroch obce, ciest, chodníkov, odhŕňanie snehu, solenie

komunikácií,

- výpomoc pri zabezpečovaní kultúrnych, spoločenských a športových akcií,

- odstraňovanie škôd na majetku obce,

- zabezpečovanie činnosti obsluhy na zbernom mieste na Nádražnej ulici, navigovanie a

komunikácia s občanmi

Kvalifikačné predpoklady: Minimálne dosiahnuté vzdelanie: neurčené

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- bezúhonnosť, zodpovednosť za pridelenú oblasť, organizačné schopnosti, schopnosť

samostatného myslenia a plánovania, komunikatívnosť, flexibilita,

- vodičský preukaz skupiny B a T (vodičský preukaz na traktor je výraznou výhodou)

Predpokladom výkonu práce vo verejnom záujme je splnenie podmienok uvedených v § 3

zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady:

- žiadosť do zamestnania (uvedený telefonický a/alebo emailový kontakt),

- prípadne štruktúrovaný životopis,

- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane

osobných údajov

Žiadosť s požadovanými dokladmi zasielať e-mailom na adresu sekretariat@ivankapridunaji.sk

alebo do podateľne, s uvedením v predmete „Pracovník verejnej zelene“

Termín: neurčený

Uchádzač bude pozvaný na pracovný pohovor.

Obec Ivanka pri Dunaji si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov.

Tel.: 02/45 943 301 IBAN: SK98 0200 0000 0036 7891 4758 IČO: 00304786

www.ivankapridunaji.sk

BIC: SUBASKBX DIČ: 2020662116

E-mail: sekretariat@ivankapridunaji.sk

 

19. 5. 2023 21:53