Poštový poukaz na výplatu- Svetlik, Jaroš

Oznámenie o uložení zásielky – poštový poukaz na výplatu

 

                                          

                                          

Adresát písomnosti:             Svetlik Vladimír

                                               

                                             

Odosielateľ písomnosti:       Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

 

Adresát písomnosti:             Jaroš Ľudovít

                                              

                                             

Odosielateľ písomnosti:       Sociálna poisťovňa, a.s.

 

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 19.12.2017

 

 

v Senci dňa : 01.12.2017

1.12.2017 8:45