Pozvánka na zasadanie Podnikateľskej komisie dňa 20.9.2017 o 14:00

Zasadanie komisie podnikateľskej činnosti sa ruší, o najbližšom zasadaní v októbri budeme včas informovať.

 

Pozývame Vás na zasadnutie komisie podnikateľskej činnosti, ktoré sa uskutoční dňa 20.9.2017 v stredu o 14,00 hod. v sobášnej sieni MsÚ v Senci.

Program:

  1. Privítanie
  2. Informácia o dianí, prijatých uzneseniach a interpeláciách na MsZ
  3. Chystané zmeny v legislatíve zákonných poplatkov za odpad
  4. Podnety členov komisie
  5. Diskusia, rôzne
  6. Záver

Šušlová Blanka

 

18. 9. 2017 10:09