Pozvánka na zasadnutie Komisie podnikateľskej činnosti, ktoré sa uskutoční dňa 22.10.2018 v pondelok o 13,30 hod. v sobášnej sieni MsÚ v Senci.

POZVÁNKA

pozývam Vás na zasadnutie Komisie podnikateľskej činnosti, ktoré sa uskutoční dňa 22.10.2018 v pondelok o 13,30 hod. v sobášnej sieni MsÚ v Senci.

Program zasadnutia:

1) Privítanie

2) Vyhodnotenie LTS 2018

3) Revitalizácia vodného systému SJ

4) Plán na rok 2019 - SCR

5) Diskusia, rôzne

6) Záver

 

Teším sa na stretnutie s Vami.

Blanka Šušlová

11.10.2018 12:54