Pozvánka na zasadnutie Komisie športu

Pozývame Vás na zasadanie Komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve v Senci, ktoré sa bude konať 30. januára 2017 o 16,00 hod. v sobášnej sieni Mestského úradu v Senci.

Program:

1. Úvod

2. Prihovor predsedu komisie

3. Športovec roka - návrhy - výber najlepšich

4. Športovec roka Mesta Senec za rok 2016 - organizačné zabezpečenie

5. Rôzne

6. Záver

Ing. Juraj Gubáni - predseda komisie
 

23. 1. 2017 14:57