Pracovná ponuka - Hrubý Šúr - Kuchár/kuchárka školskej jedálne

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu:

Náplň (druh) práce: Kuchár/kuchárka školskej jedálne pre materskú školu a základnú školu

Požiadavky uchádzača na vzdelanie: Stredné odborné, odborná spôsobilosť, zdravotná spôsobilosť

Pracovné miesto vhodné aj pre  absolventa.

Rozsah úväzku:  100 %

Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Nástup: od 01.09. 2022  

Pracovný pomer: na dobu neurčitú

Miesto výkonu:  Školská jedáleň pri MŠ s VJM 19, ZŠ 20

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Ďalšie požiadavky

Žiadosti spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielať na adresu: Obec Hrubý Šúr, 903 01 Hrubý Šúr č. 205, alebo na nižšie uvedenú mailovú adresu.

                                                                             Ing. AdriánTakács                                                                                                          

                                                                                  starosta obce   

 

Telefón: 0905/436 099                                                             IČO: 00 305 987                                                                         

mail: starosta@hruby-sur.sk

25. 4. 2022 12:33