Predĺženie platnosťi stavebného povolenia VN napájač pre projekt Tribavina - kostrová infraštruktúra, k. ú. Bernolákovo

Predĺženie platnosťi stavebného povolenia VN napájač pre projekt Tribavina - kostrová infraštruktúra, k. ú. Bernolákovo

21. 7. 2021 9:56

 

Súbory / prílohy