Prerušenie distribúcie elektriny - 11.06.2024 - Železničná

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 11.06.2024
bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 08:30:00 hod. do 15:00:00 hod.:
ŽELEZNIČNÁ č. 2,2/
PR,4,6,8,10,12,16,18,2914,2914/1,2914/2,2914/3,2914/4,2914/5,2914/6,2914/7,2914/9,2914/10,2914/11,2914/12,2914/13

10. 5. 2024 10:17

 

Súbory / prílohy