Prerušenie distribúcie elektriny - 15.06.2023

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme,

budú dňa 15.06.2023, v čase od 08:00 do 15:00 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

BRATISLAVSKÁ č. 5385/61

DOBŠINSKÉHO č. 2,4,6,5385/60,5385/62

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

11. 5. 2023 12:39