Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

 

oznamuje, že dňa 28.11.2017 v čase od 08:30 do 14:30 budú bez dodávky elektriny nasledujúce ulice:

 

BRATISLAVSKÁ č.25/PR, 25/ZA, 3499/37, 3499/50, 3499/55, 3499/57

FÁNDLYHO č. 1, 1/A

HVIEZDOSLAVOVA č.2, 86

KOŠICKÁ č.1, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 38/PR, 40, 999

LICHNEROVA č. 42, 42/VE, 44/D3

PRIBINOVA č. 1, 11, 13, 13/D1, 13/VE, 17, 19, 21, 3, 5,7, 9, 999

A. SLÁDKOVIČA č.55/D1

SOKOLSKÁ č. 10/VE, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 2/VE, 21, 23, 23/VE, 25, 27, 4, 6/D2, 7, 8, 9

SVÄTOPLUKOVA č. 1, 1/ZA, 10/ZA, 11, 12/A, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 3499/52, 35, 39, 40, 4017/2, 4017/5, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57/ZA, 58, 59, 59/VE, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70/D1, 70/D2, 71, 72, 73, 73/A, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 9, 91 

TAJOVSKÉHO č. 1, 2, 4, 4/OP, 5

VAJANSKÉHO č. 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25/ZA, 3, 4, 5, 7, 9

14.11.2017 8:11