Prerušenie distribúcie elektriny - 21.7.2022

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme,

budú dňa 21.07.2022 v čase od 08:30 do 17:00 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

HVIEZDOSLAVOVA č. 86

SLÁDKOVIČA, A. č. 55/D1

SOKOLSKÁ č. 2,2/VE,4,8

SVÄTOPLUKOVA č. 30,32,34,40,42,46,48,52,54,56,58,59,59/VE,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70/D1,70/D2,71,72,73,73/A,74,74/

VZ,74/ZA,75,76,77,78,78/VE,79,81,83,85,87,89,91,3914/4,3970/2

ŽELEZNIČNÁ č. 52

Ozn. miesta dodávky/EIC: Adresa miesta dodávky: 24ZZS5220477000K SOKOLSKÁ 23/VE, SENEC

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

23. 6. 2022 13:01