Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

oznamuje, že dňa 22.02.2018 v čase od 08:00 – 11:00 bude prerušená dodávka elektrickej energie na nasledujúcich uliciach: 

BRATISLAVSKÁ  č. 5398/83, 5398/84

DOBŠINSKÉHO č.1, 3, 5398/85

 

6.2.2018 9:14