Prerušenie distribúcie elektriny

 

Západoslovenská distribučná, a.s. informuje, že 6.10.2022 preruší distribúciu elektriny na uliciach:

Hviezdoslavova č.86

SLÁDKOVIČA, A. č. 55/D1

SOKOLSKÁ č. 2,2/VE,4,8

SOKOLSKÁ 23/VE

SVÄTOPLUKOVA č. 30,32,34,40,42,46,48,52,54,56,58,59,59/VE,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70/D1,70/D2,71,72,73,73/A,74,74/
VZ,74/ZA,75,76,77,78,78/VE,79,81,83,85,87,89,91,3914/4,3970/2

ŽELEZNIČNÁ č. 52

v čase od 08:30:00 hod. do 17:00 z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme.

Viac informácií v priložených súboroch nižšie.

6. 9. 2022 10:03

 

Súbory / prílohy

Názov
2
1