Prerušenie distribúcie elektriny - 5.10.2022

 

Západoslovenská distribučná, a.s. informuje, že 5.10.2022 preruší distribúciu elektriny v čase od 08:30:00 hod. do 15:00:00 hod.:


CES BOLDOCKÁ č. 904/24,904/26,904/27,904/28,904/29,904/34
DLHÁ č. 22,22/A,22/B,24,24/A,24/B,24/C,24/D,24/E,24/F,26,26/A,26/B,26/C,26/D,26/E,26/F,28,28B,30A,36/B,38A,904/20,904/23
JESENNÁ č. 904/19

Viac informácií nájdete v priloženom súbore nižšie.

6. 9. 2022 12:29

 

Súbory / prílohy