Prerušenie distribúcie elektriny LOKALITA SLNEČNÉ JAZERÁ – JUH č. 438/OP

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje verejnosti, že dňa:

12. 08. 2022

v čase od 08:30 do 15:00 hod.
bude bez dodávky elektriny lokalita:

LOKALITA SLNEČNÉ JAZERÁ – JUH č. 438/OP

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre Vaše miesto dodávky (naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete na: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk
V prípade nejasností kontaktujte: Jana Jánošová, tel. č. 02/50613161, jana.janosova@zsdis.sk

20. 6. 2022 12:54