Prerušenie distribúcie elektriny - Majer Horný dvor

 

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 10.01.2022
bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 08:15:00 hod. do 15:15:00 hod.:
MAJER HORNÝ DVOR č. 8,9,10,12,18,5182/1

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.
Ďakujeme za spoluprácu.

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre Vaše miesto dodávky (naplánovaný termín, skrátenie,
zrušenie) nájdete na: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk.
V prípade nejasností kontaktujte: Jana Jánošová, tel.: 2-50 61 31 61, jana.janosova@zsdis.sk

6. 12. 2021 9:18