Rozhodnutie o povolení stavby Rodinný dom parc. Č. 5497/97, navrhovateľ Matej Gabaj

Rozhodnutie o povolení stavby Rodinný dom parc. Č. 5497/97, navrhovateľ Matej Gabaj

5. 2. 2020 10:38

 

Súbory / prílohy