Rozhodnutie o povolení stavby / Stavebník: Západoslovenská distribučná, a.s. / Stavba: BA SENEC, Košická, poškodený kábel

14. 3. 2023 14:51

 

Súbory / prílohy