Rozhodnutie o povolení stavby "Súbor rekreačných domov Senec Juh, Čierna voda" parc. č. 5481/5, 48, 53, 7, 6

Rozhodnutie o povolení stavby "Súbor rekreačných domov Senec Juh, Čierna voda" parc. č. 5481/5, 48, 53, 7, 6

20. 11. 2020 10:37

 

Súbory / prílohy